Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIȚIA 316/18.08.2020

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerile autorităților Administrației Publice Locale din anul 2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 22360/18.08.2020; Adresa Instituției Prefectului Ilfov nr. 22287/18.08.2020; Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr….
Detalii

DISPOZIŢIA 302/07.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție finală în cadrul Obiectivului de investiții: “Reabilitare termică a blocurilor M1 și M3, comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov “ Având în vedere: Referatul Compartimentului Dezvoltare și Investiții nr. 21341/05.08.2020 prin care se propune constituirea comisiei…
Detalii

DISPOZIȚIA 294/07.08.2020

Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 33 Mogoșoaia, județ Ilfov. Având în vedere: Referatul nr. 21566/07.08.2020; Prevederile art. 121 alin. (2) ind. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,…
Detalii

DISPOZIȚIA 293/31.07.2020

Privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar în scopul evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia pentru anul 2020 Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse…
Detalii

DISPOZIȚIA 292/30.07.2020

Privind actualizarea fișelor posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 20762/29.07.2020; Dispozițiile art. VII din Hotărârea nr. 546/2020 privind…
Detalii

DISPOZIȚIA 289/24.07.2020

Cu privire la sprijinirea categoriei de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile. Având în vedere: Prevederile din OUG nr. 115/17.07.2020 privind unele măsuri pentru…
Detalii

DISPOZIŢIA 284/24.07.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.07.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 20346/24.07.2020. În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5),…
Detalii

DISPOZIȚIA 272/17.07.2020

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție “Furnizare echipamente IT mobile de tip tablete pentru U.A.T. Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov”. Având în vedere: Referatul Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ nr. 19743/17.07.2020; Prevederile Legii nr. 98/2016 privind…
Detalii

DISPOZIŢIA 255/ 22.06.2020

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.06.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 17440/22.06.2020; În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5),…
Detalii

DISPOZIŢIA 238/30.05.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 30.05.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 15851/30.05.2020; Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut