Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIŢIA 465/10.11.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție finală în cadrul  Obiectivului de investiții: “Executarea a doua foraje noi si a unei rețele de aducțiune privind extinderea alimentării cu apă, prin suplimentarea sursei de apă în Comuna Mogoșoaia “ Având în vedere:…
Detalii

DISPOZIŢIA 464/09.11.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 09.11.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 29161/09.11.2020; Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIȚIA 463/06.11.2020

Privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare precum și stabilirea sediilor acestora la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr.29024/06.11.2020 În temeiul pct. 93 din HG nr. 745/2020…
Detalii

DISPOZIȚIA 462/06.11.2020

Privind modificarea sediului a două secții de votare aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul secretarului general al Comunei Mogoșoaia înregistrat cu nr. 29023/06.11.2020 din care reiese necesitatea modificării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita…
Detalii

DISPOZIȚIA 459/04.11.2020

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 28889/04.11.2020; Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2020 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul…
Detalii

DISPOZIŢIA 436/26.10.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 26.10.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 28155/26.10.2020; Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,…
Detalii

DISPOZIŢIA 435/26.10.2020

Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Mogoșoaia. Având în vedere: Referatul nr. 28032/23.10.2020 prin care se propune aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice,…
Detalii

DISPOZIȚIA 420/12.10.2020

Privind desemnarea unei persoane din cadrul Serviciului de Asistență Socială ce va monitoriza activitatea persoanelor ce au obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 27243/12.10.2020; HCL nr. 806/28.08.2020…
Detalii

DISPOZIŢIA 419/11.10.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 11.10.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 27227/11.10.2020; Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție…
Detalii

DISPOZIŢIA 416/25.09.2020

Privind numirea personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare care va participa la procesul electoral la alegerile locale din 27 septembrie 2020 Având în vedere: Referatul nr. 26033/25.09.2020; Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților Administrației Publice Locale, pentru…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut