Conturi IBAN

Date identificare:

Comuna Mogosoaia

Cod de identificare fiscala: 4420830

Adresa: Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 138, Mogosoaia, Jud.Ilfov

Trezoreria operativa Buftea

Conturi IBAN:

 1. RO93TREZ42221030218XXXXX – Impozit pe venit din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal
 2. RO65TREZ4222107020101XXX – Impozit pe clădiri de la persoane fizice
 3. RO15TREZ4222107020102XXX – Impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice
 4. RO12TREZ4222107020201XXX – Impozit pe teren de la persoane fizice
 5. RO59TREZ4222107020202XXX – Impozit și taxe pe teren de la persoane juridice
 6. RO09TREZ4222107020203XXX – Impozit pe terenul din extravilan (restanțe din anii anteriori)
 7. RO52TREZ42221070203XXXXX – Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru
 8. RO48TREZ42221070250XXXXX – Alte impozite și taxe pe proprietate
 9. RO21TREZ42221120207XXXXX – Taxe hoteliere
 10. RO77TREZ42221150201XXXXX – Impozit pe spectacole
 11. RO46TREZ42221150250XXXXX – Alte taxe pe servicii specifice
 12. RO84TREZ4222116020201XXX – Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice
 13. RO34TREZ4222116020202XXX – Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice
 14. RO74TREZ42221160203XXXXX – Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
 15. RO70TREZ42221160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități
 16. RO21TREZ42221180250XXXXX – Taxe reclamă publicitate, precum și alte impozite și taxe (autorizație de construire, tramă stradală, taxă de urbanism, taxă eliberare autorizație sanitară, taxă aviz salubritate persoană fizică/ juridică) )
 17. RO92TREZ42221A300530XXXX – Venituri din concesiuni și închirieri
 18. RO18TREZ42221300250XXXXX – Alte venituri din proprietate
 19. RO75TREZ42221330208XXXXX – Venituri din prestări de servicii
 20. RO96TREZ42221330228XXXXX – Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri
 21. RO90TREZ42221330250XXXXX – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
 22. RO17TREZ42221340250XXXXX – Alte venituri din taxe administrative (taxă CI)
 23. RO37TREZ42221A470400XXXX – Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire (pentru amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale) – AMENZI
 24. RO77TREZ42221360206XXXXX – Taxe speciale (taxă adeverință, salubritate)
 25. RO65TREZ42221360250XXXXX – Alte venituri (taxă număr poștal)

Actualizat la:
15 februarie 2024

Sari la conținut