DISPOZIŢIA 412/09.05.2024

Privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare precum și stabilirea sediilor acestora pentru alegerile privind membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Având în vedere:

Referatul secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 11371/09.05.2024;

Adresele Instituției Prefectului Județ Ilfov nr. 7678/25.03.2024 și nr. 9821/18.04.2024;

În baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul pct. 110 din Programul Calendaristic aprobat prin HG nr. 199/11.03.2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;

În temeiul prevederile art. 155 alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 29.01.2024 ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

Art.1. Aprobarea delimitării și numerotării secțiilor de votare precum și stabilirea sediilor acestora pentru pentru alegerile privind membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, conform anexei.

Art.2 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3  Prezenta dispoziţie se comunică compartimentului de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
10 mai 2024

Sari la conținut