Registru Agricol

STIMAŢI CETĂŢENI

   În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricole şi a efectivelor de animale, prin Ordonanta 28/2008 emisa de Guvernul Romaniei, autorităţile publice locale organizează întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol.

La data de 04.09.2015 au fost publicate Normele Tehnice de complectare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societaţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale.

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor cum ar fi;

  1. Eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor.
  2. Eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare .
  3. Starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială pentru obţinerea beneficii/servicii sociale.
  4. Eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se poate face numai pe baza de documente anexate la declaraţia (vezi anexa) facută sub semnatura capului de gospodărie sau ,în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sanctiunea nulităţii. În cazul în care nu exista documente, înregistrarea se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.

Gospodărie- totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care,după caz, lucrează împreună terenul ori intreţin animale, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute

Perioadele la care persoane fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrului agricol sunt următoarele;

a). 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodărie, terenului aflat in proprietate si cel pe care il utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile–anexe si mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecarui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent la efectivele de animale pe care le deţin.

b). 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numarul pomilor în anul agricol respectiv.

  1. c) personae fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor interval de timp, în cazul în care intervin modificări în proprietate, în terrmen de 30 zile de la apariţia modificării.

Având în vedere prevederile noi, intrate în vigoare la data de 04.09.2015, cu aplicabilitate din anul 2016, vă solicităm să vă prezentati la sediul primăriei Comunei Mogoşoaia în vederea depunerii declaraţiei.

   ATENTIE ! Persoanele care nu depun actele solicitate la sediul Comunei Mogosoaia până la data de 01.03.2016, nu vor putea fi înscrise în Registrul Agricol 2015-2019.

 

PRIMAR,

Paul Mihai Nicu PRECUP

Formulare:

Declaratie Registrul Agricol – persoane fizice Declaratie Registrul Agricol – persoane juridice

Original:

Registru Agricol – Instiintare cetateni

Actualizat la:
28 ianuarie 2016

Sari la conținut