Author Archive: Gabriela Ghinea

HOTĂRÂREA 29/08.04.2021

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea susținerii activităților de plantare desfășurate în comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 28/30.03.2021

Privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Pentru Promovarea Alimentului Românesc AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Prevederile Cap. VIII și urm. din Ordonanţa de urgenţă nr….
Detalii

HOTĂRÂREA 27/30.03.2021

Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Serviciului Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia   AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 26/30.03.2021

Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în domeniului învățământului în sistem dual AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 25/30.03.2021

Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Serviciului Public Comunitar de Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia   AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 24/30.03.2021

Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația) AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 23/30.03.2021

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 22/30.03.2021

Privind completarea HCL nr. 1067/2019 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

HOTĂRÂREA 21/30.03.2021

Privind anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 35, 36, 56, 143, 144, 217 în anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

DISPOZIŢIA 149/07.04.2021

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 08.04.2021 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7883/07.04.2021; În temeiul art. 134 alin. (4), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG…
Detalii

Actualizat la:
13 aprilie 2021

Sari la conținut