Author Archive: Gabriela Ciobanu

HOTĂRÂREA 40/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 40| din data de 20.02.2024 Privind transmiterea în folosință gratuită către Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a imobilului teren intravilan în suprafață de 7632 mp identificat cu numărul cadastral 67613 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 39| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 38| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 37| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov AVÂND ÎN…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 36| din data de 20.02.2024 Privind  aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102 UAT Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 35/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 35| din data de 20.02.2024 Privind  modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 34/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 34| din data de 20.02.2024 Privind  organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; În temeiul prevederilor…
Detalii

HOTĂRÂREA 33/20.02.2024  

HOTĂRÂRE | 33| din data de 20.02.2024 Privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 32/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 32| din data de 20.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui”. AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 31/20.02.2024  

HOTĂRÂRE | 31| din data de 20.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei”. AVÂND ÎN…
Detalii

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut