PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 120| din data de 23.11.2022 Privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național de Juniori 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 119/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 119| din data de 23.11.2022 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 24.11.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor art….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 118| din data de 23.11.2022 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 117/21.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 117| din data de 21.11.2022 Privind  aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului ECOTRANS STCM SRL, domnul Ioan Manolache Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/18.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 116| din data de 18.11.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia, în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 115/18.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 115| din data de 18.11.2022 Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația) Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 114/18.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 114| din data de 18.11.2022 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 113/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 113| din data de 17.11.2022 Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 112/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 112| din data de 17.11.2022 Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea Consiliului Local nr….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 111/17.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 111| din data de 17.11.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr.28142/08.11.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887 Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

Actualizat la:
23 noiembrie 2022

Sari la conținut