PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE 48/15.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 48| din data de 15.02.2024 Privind transmiterea în folosință gratuită către Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a imobilului teren intravilan în suprafață de 7632 mp identificat cu numărul cadastral 67613 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 47/15.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 47 | din data de 15.02.2024 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/14.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46| din data de 14.02.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 45/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 45| din data de 12.02.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 44/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 44| din data de 12.02.2024 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 43 | din data de 12.02.2024 Privind modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 12.02.2024 Privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 41/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 41 | din data de 12.02.2024 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 40 | din data de 12.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui”. AVÂND ÎN VEDERE: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/12.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 39 | din data de 12.02.2024 Pentru modificarea HCL nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și…
Detalii

Actualizat la:
15 februarie 2024

Sari la conținut