Monitorul Oficial Local

Proces verbal ședința nr. 14414 din 17.06.2024

PROCES-VERBAL nr. 14414 Din data de 17.06.2024 încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 17.06.2024, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 16:00 la sediul Școlii Gimnazile nr….
Detalii

HOTĂRÂREA 115/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 115| din data de 25.06.2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 114/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 114| din data de 25.06.2024 Privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și UAT Mogoșoaia pentru semnarea contractului de finanțare în cadrul Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale…
Detalii

HOTĂRÂREA 113/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 113| din data de 25.06.2024 Privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia – Consiliul Local și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 112/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 112| din data de 25.06.2024 Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 111/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 111| din data de 25.06.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie si mai 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 110/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 110| din data de 25.06.2024 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de…
Detalii

HOTĂRÂREA 109/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 109| din data de 25.06.2024 Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor de nautră contractuală din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, respectiv din instituțiile și serviciile…
Detalii

HOTĂRÂREA 108/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 108| din data de 25.06.2024 Privind desemnarea membrilor comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul UAT Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 107/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 107| din data de 25.06.2024 Privind modificarea HCL nr. 66/23.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut