Monitorul Oficial Local

Proces verbal ședința nr. 19910 din 30.08.2022

PROCES-VERBAL Nr. 19910 din 30.08.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic domnii Pavel…
Detalii

HOTĂRÂREA 96/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 96| din data de 29.09.2022 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 95| din data de 29.09.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 94| din data de 29.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 93| din data de 29.09.2022 Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 99/28.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 99| din data de 28.09.2022 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 98/21.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 98| din data de 21.09.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022 Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 97/20.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 97| din data de 20.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 96/20.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96| din data de 20.09.2022 Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

DISPOZIŢIA 470/23.09.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.09.2022 Primarul comunei Mogoşoaia; Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 22322/23.09.2022 În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a) teza…
Detalii

Actualizat la:
30 septembrie 2022

Sari la conținut