Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂREA 44/10.05.2021

Privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 43/10.05.2021

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii, și stabilirii…
Detalii

Proces verbal ședința nr.9029 din 22.04.2021

PROCES-VERBAL Nr. 9029 din 22.04.2021 Ședința era programată să se desfășoare la ora 18.00, însă din cauza unor probleme tehnice de conexiune la internet ședința a început în jurul orei 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos….
Detalii

DISPOZIŢIA 181/06.05.2021

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 10.05.2021 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10127/ 06.05.2021; În temeiul art. 134 alin. (4), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din…
Detalii

Proces verbal ședința nr.8090 din 08.04.2021

Nr. 8090/08.04.2021 PROCES-VERBAL încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 08.04.2021, ședință convocată de către primar Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște…
Detalii

HOTĂRÂREA 42/22.04.2021

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia În…
Detalii

HOTĂRÂREA 41/22.04.2021

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/18.02.2021 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de tichete sociale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/22.04.2021

Privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul UAT Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/22.04.2021

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/22.04.2021

Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

Actualizat la:
13 mai 2021

Sari la conținut