Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIȚIA 393/18.09.2020

Privind constituirea unității de implementare a proiectului “Colectarea selectivă – un nou pas către o comunitate civilizată”, Programul Național de Dezvoltare Rurală – Măsura 1.2 Îmbunătățirea colectării selective prin activități de conștientizare și promovare Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse…
Detalii

DISPOZIŢIA 378/18.09.2020

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 21.09.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 25404/18.09.2020; În temeiul art. 133 alin. (4), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4), alin. (5),…
Detalii

DISPOZIȚIA 348/01.09.2020

Privind desemnarea persoanelor care vor constata contravențiile și vor aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 (r1) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, respectiv de Legea nr. 119/1996 (r2) cu privire la actele…
Detalii

DISPOZIŢIA 342/01.09.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 01.09.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 23411/01.09.2020; Luând în considerare situația existentă la nivelul internațional și național cu privire la cazurile de infecție…
Detalii

DISPOZIȚIA 335/27.08.2020

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție “Furnizare europubele și eurocontainere prevăzute cu CIP de identificare”. Având în vedere: Referatul Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ nr. 19981/20.07.2020; Prevederile art. 126 din H.G. nr. 395/2016 privind normele…
Detalii

DISPOZIŢIA 319/28.08.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.08.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 22572/21.08.2020. În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art….
Detalii

DISPOZIŢIA 318/ 19.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Asfaltare strada Nichita Stănescu în comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov” Având în vedere: Potrivit art. 2 pct. 1, art. 22 pct. f din Legea nr 10/1995 privind…
Detalii

DISPOZIŢIA 317/19.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Modernizare străzi în comuna Mogoșoaia: str. Halaicului, str. Tudor Arghezi și str. Crinului în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” Având în vedere: Potrivit Legii nr. 10/1995 privind…
Detalii

DISPOZIȚIA 316/18.08.2020

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerile autorităților Administrației Publice Locale din anul 2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 22360/18.08.2020; Adresa Instituției Prefectului Ilfov nr. 22287/18.08.2020; Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr….
Detalii

DISPOZIŢIA 302/07.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție finală în cadrul Obiectivului de investiții: “Reabilitare termică a blocurilor M1 și M3, comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov “ Având în vedere: Referatul Compartimentului Dezvoltare și Investiții nr. 21341/05.08.2020 prin care se propune constituirea comisiei…
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut