Secretar General

Nume: Bute

Prenume: Roxana Cristina

Data şi locul naşterii: 07 mai 1987, Bucureşti
Cetaţenie: română
Stare civilă: necăsătorită

Locul de muncă actual şi funcţia: Primaria Comunei Mogoşoaia – Secretar Comună
Vechime la locul de munca actual: 2019

Pregătire profesională:

Instituţia: Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu
Perioada: 2002 – 2006

Instituţia: Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept

Perioada: 2006 – 2010
Grade sau diplome obţinute: licenţiat în drept

Instituţia: Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept
Perioada: 2010 – 2011
Grade sau diplome obţinute: MASTER, programul de studii Dreptul Afacerilor

Actualizat la:
21 august 2020

Sari la conținut