Mogosoaia

HOTĂRÂREA 74/02.04.2024

HOTĂRÂRE | 74| din data de 02.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de MARINESCU IONELA prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 80/01.04.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 80 | din data de 01.04.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de FRONE VASILE prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

Dispoziția nr. 270/27.03.2024

DISPOZIŢIA NR. 270 DIN 27.03.2024 Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 02.04.2024 Primarul comunei Mogoşoaia; Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7859/ 27.03.2024; În temeiul art. 133 alin. (1)  art. 134…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

Rețele Electrice Muntenia (companie parte a grupului PPC, denumită anterioară E-Distribuție Muntenia) a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 40| din data de 20.02.2024 Privind transmiterea în folosință gratuită către Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a imobilului teren intravilan în suprafață de 7632 mp identificat cu numărul cadastral 67613 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 39| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 38| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 37| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov AVÂND ÎN…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 36| din data de 20.02.2024 Privind  aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102 UAT Mogoșoaia…
Detalii

Actualizat la:
3 aprilie 2024

Sari la conținut