Recrutare/promovare

Anunț concurs recrutare FP Ex 15.05.2024

Nr. 9115/10.04.2024  A N U N Ț În baza dispozițiilor art. VII alin. (2) lit. a) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea…
Detalii

Anunț concurs recrutare sofer II PC 29.03.2024

Nr.6291/08.03.2024 A N U N Ț În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea…
Detalii

Anunț concurs recrutare_ sofer I_PC _ 20.02.2024

Nr.2848/30.01.2024 A N U N Ț În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea…
Detalii

Anunț concurs recrutare asistent medical comunitar Pl Pr 12.02.2024

 Nr. 2316/22.01.2024 A N U N Ț În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi…
Detalii

Anunț examen promovare PC 18.01.2024

Nr. 180 / 04.01.2024 A N U N Ț În temeiul dispozițiilor Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia…
Detalii

INFORMARE

Nr. 30618/19.12.2023 INFORMARE Potrivit dispozițiilor art.VII din Ordonanța nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, s-au analizat documentațiile…
Detalii

Anunț concurs recrutare FP.Ex _ 04.01.2024

Nr. 29026/29.11.2023 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IV alin.(2) lit. b) din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare,…
Detalii

Anunț concurs recrutare FP.Ex 12.12.2023

Nr. 27345 / 09.11.2023 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IV alin.(2) lit. a) din OUG nr. 34/2023 privind unele…
Detalii

ANUNT concurs_examen promovare grad_13.11.2023.

Nr.24852/12.10.2023                                                           A N U N Ț În temeiul art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c), d) și…
Detalii

ANUNT concurs_examen promovare grad_10.11.2023

Nr. 24751/11.10.2023                                                           A N U N Ț În temeiul art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c), d)…
Detalii

Actualizat la:
24 mai 2024

Sari la conținut