Dispozițiile Primarului – cu caracter normativ

DISPOZIȚIA 234/27.05.2020

Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Comunei Mogoșoaia Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 15517/26.05.2020; Dispozițiile art. 5 alin. (1) și alin. (3), respectiv art. 6 din…
Detalii

DISPOZIȚIA 231/22.05.2020

Privind stabilirea unor măsuri pe perioada stării de urgență, respectiv pe perioada stării de alertă Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 12617/18.05.2020; Dispozițiile Decretului Președintelui nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; Dispozițiile…
Detalii

DISPOZIŢIA 228/ 22.05.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.05.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 13085/22.05.2020, În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5),…
Detalii

DISPOZIȚIA 226 /15.05.2020

Privind constituirea comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în anul 2021 Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 12547/14.05.2020; Dispozițiile art. 4 alin. (6) și ale art. 34 alin. (3) lit. a) din…
Detalii

DISPOZIŢIA 223/15.05.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 15.05.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 12597/15.05.2020; Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție…
Detalii

DISPOZIȚIA 218/13.05.2020

Privind desemnarea domnului Nae Alexandru, funcția publică expert clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism, ca persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat…
Detalii

DISPOZIȚIA 209/28.04.2020

Privind componența Comisiei Paritare constituită la nivelul Instituției Publice Locale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov Având în vedere: Referatul Compartimentul Resurse Umane nr. 11347/23.04.2020; Dispozițiile art. 488 şi art. 489 din din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu…
Detalii

DISPOZIŢIA 208/28.04.2020

Privind modificarea Dispoziției nr. 197/23.04.2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.04.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 11616/28.04.2020; În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin….
Detalii

DISPOZIȚIA 202/27.04.2020

Privind stabilirea unor măsuri pe perioada stării de urgență Având în vedere: Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 11188/22.04.2020; Dispozițiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; Dispozițiile Decretului Președintelui nr. 240/2020 privind prelungirea stării…
Detalii

DISPOZIŢIA 197/23.04.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.04.2020 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 11261/23.04.2020; În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art….
Detalii

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut