Hotărârile Consiliului Local

HOTĂRÂREA 96/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 96| din data de 29.09.2022 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 95| din data de 29.09.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 94| din data de 29.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/29.09.2022

HOTĂRÂRE | 93| din data de 29.09.2022 Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 92/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 92| din data de 30.08.2022 Privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 90/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 90| din data de 30.08.2022 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul…
Detalii

HOTĂRÂREA 89/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 89| din data de 30.08.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 88/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 88| din data de 30.08.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 87/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 87| din data de 30.08.2022 Privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Mogoșoaia – Grădinița cu program prelungit din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 86/30.08.2022

HOTĂRÂRE | 86| din data de 30.08.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

Actualizat la:
30 septembrie 2022

Sari la conținut