Hotărârile Consiliului Local

HOTĂRÂREA 44/10.05.2021

Privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 43/10.05.2021

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii, și stabilirii…
Detalii

HOTĂRÂREA 42/22.04.2021

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia În…
Detalii

HOTĂRÂREA 41/22.04.2021

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/18.02.2021 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de tichete sociale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/22.04.2021

Privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul UAT Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/22.04.2021

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/22.04.2021

Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/22.04.2021

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/22.04.2021

Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 35/22.04.2021

Privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;…
Detalii

Actualizat la:
13 mai 2021

Sari la conținut