Daily Archive: 1 noiembrie 2023

Proces verbal ședința nr. 23684 din 28.09.2023

PROCES-VERBAL Nr. 23684 din 28.09.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, domnul Vlad Constantin este…
Detalii

HOTĂRÂREA 144/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 144 | din data de 31.10.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia-Consiliul Local și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în vederea realizării unei acțiuni de interes…
Detalii

HOTĂRÂREA 143/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 143 | din data de 31.10.2023 Pentru modificarea și completarea HCL nr. 39/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 142/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 142 | din data de 31.10.2023 Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 141/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 141 | din data de 31.10.2023 Privind modificarea  rețelei școlare aprobate pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 140/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 140 | din data de 31.10.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 139/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 139 | din data de 31.10.2023 Pentru modificarea HCL nr. 94/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 138/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 138 | din data de 31.10.2023 Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 137/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 137 | din data de 31.10.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut