Author Archive: Alina Eremia

PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56 | din data de 18.05.2022 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov Având în vedere: Referatul de aprobare aL inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 55/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 55 | din data de 18.05.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr. 10425/18.04.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1194 mp identificat cu nr. cadastral 67640 AVÂND ÎN VEDERE: Având…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 54/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 54 | din data de 18.05.2022 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilelor teren în suprafață de 1200 mp, respectiv 1745 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53 | din data de 18.05.2022 Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia. domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze Decizia Asociatului Unic al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 52/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52 | din data de 18.05.2022 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2021 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/18.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51 | din data de 18.05.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de…
Detalii

DISPOZIŢIA 304/19.05.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 26.05.2022 Primarul comunei Mogoşoaia; Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr.12518/18.05.2022 Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 11703 din 06.05.2022

PROCES-VERBAL Nr. 11703 din 06.05.2022 Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, prin apel telefonic                      Iustin…
Detalii

HOTĂRÂREA 48/13.05.2022

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 13.05.2022 Privind aprobarea depunerii proiectului  ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/12.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50 | din data de 12.05.2022 Privind aprobarea depunerii proiectului  ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

Actualizat la:
19 mai 2022

Sari la conținut