Daily Archive: 16 noiembrie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 152/16.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 152 | din data de 16.11.2023 Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 151/16.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 151 | din data de 16.11.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Având în vedere: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

DISPOZIŢIA 682/16.11.2023

DISPOZIŢIA NR. 682 DIN 16.11.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 17.11.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 27976/16.11.2023 Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Actualizat la:
16 noiembrie 2023

Sari la conținut