Daily Archive: 20 noiembrie 2023

Proces verbal ședința nr. 27189 din 07.11.2023

PROCES-VERBAL nr. 27189 din 07.11.2023 încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 07.11.2023, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 148/17.11.2023

HOTĂRÂRE | 148 | din data de 17.11.2023 Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

HOTĂRÂREA 147/17.11.2023

HOTĂRÂRE | 147 | din data de 17.11.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

Actualizat la:
20 noiembrie 2023

Sari la conținut