Daily Archive: 23 noiembrie 2023

DISPOZIŢIA 692/23.11.2023

DISPOZIŢIA NR. 692 DIN 23.11.2023 Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.11.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 28438/ 23.11.2023 În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1)…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 156/21.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 156 | din data de 21.11.2023 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment) AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului: Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 155/21.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 155 | din data de 21.11.2023 Privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 154/20.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 154 | din data de 20.11.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI MENAJERĂ, ALIMENTARE CU APĂ, ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 153/20.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 153 | din data de 20.11.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului),…
Detalii

Actualizat la:
23 noiembrie 2023

Sari la conținut