2023

HOTĂRÂREA 168/28.12.2023

HOTĂRÂRE | 168 | din data de 28.12.2023 Privind modificarea HCL nr. 124/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții  ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 167/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 167 | din data de 21.12.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 166/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 166 | din data de 21.12.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 165/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 165 | din data de 21.12.2023 Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 164/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 164 | din data de 21.12.2023 Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Comuna Mogoșoaia și Oraș Chitila în vederea participării în comun la realizarea obiectivului de investiții având ca obiect Achiziția a 12 stații de încărcare…
Detalii

HOTĂRÂREA 163/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 163 | din data de 21.12.2023 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 162/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 162 | din data de 21.12.2023 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Prevederile…
Detalii

HOTĂRÂREA 161/08.12.2023

HOTĂRÂRE | 161 | din data de 08.12.2023 Privind aprobarea prelungirii duratei implementării Proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, potrivit prevederilor OUG 36/2023 cu modificările și completările ulterioare AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 160/05.12.2023

HOTĂRÂRE | 160 | din data de 05.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 2 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al…
Detalii

HOTĂRÂREA 159/05.12.2023

HOTĂRÂRE | 159 | din data de 05.12.2023 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire parc fotovoltaic – parc 1 în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru consumul propriu al…
Detalii

Actualizat la:
3 ianuarie 2024

Sari la conținut