Author Archive: Redactor

Anunț colectiv 29226 din 25.10.2021

Nr.29226/25.10.2021 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte…
Detalii

Anunț colectiv 29131 din 22.10.2021

Nr.29131/22.10.2021 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicare prin publicitate     În temeiul prevederilor art.47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale…
Detalii

Anunț colectiv din 13.10.2021

Nr.28298 /13.10.2021 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise…
Detalii

Anunț consulatare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia” Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei…
Detalii

Anunț consultare publică

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de…
Detalii

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau…
Detalii

Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum a…
Detalii

Proiectul de Hotărâre privind acceptarea declarațiilor de renunțare

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre…
Detalii

Actualizat la:
25 octombrie 2021

Sari la conținut