Monthly Archive: decembrie 2023

Publicație căsătorie

PRIMĂRIA GROJDIBODU JUD.OLT Astăzi 29.12.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui STANCU IONUȚ MARIUS, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Otopeni, județul Ilfov și a dnei RUSU GEORGIANA-MIHAELA, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în…
Detalii

Reducem poluare cu mijloace de transport ecologice

Dotările autobuzelor electrice achiziționate de Comuna Mogoșoaia în parteneriat cu Primăria Chitila prin proiectul “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa” (cod MySMIS 124200), finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 înglobează aspecte…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 175/27.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 175 | din data de 27.12.2023 Privind modificarea HCL nr. 124/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții  ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de…
Detalii

Dispoziția nr. 757/27.12.2023

DISPOZIŢIA NR. 757 DIN 27.12.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.12.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 30968/ 27.12.2023 Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 29766 din 08.12.2023

PROCES-VERBAL nr. 29766 din 08.12.2023 încheiat cu ocazia ședinței extraodinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 08.12.2023, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 14.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia…
Detalii

HOTĂRÂREA 167/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 167 | din data de 21.12.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 166/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 166 | din data de 21.12.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local…
Detalii

HOTĂRÂREA 165/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 165 | din data de 21.12.2023 Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 164/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 164 | din data de 21.12.2023 Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Comuna Mogoșoaia și Oraș Chitila în vederea participării în comun la realizarea obiectivului de investiții având ca obiect Achiziția a 12 stații de încărcare…
Detalii

HOTĂRÂREA 163/21.12.2023

HOTĂRÂRE | 163 | din data de 21.12.2023 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

Actualizat la:
29 decembrie 2023

Sari la conținut