Monthly Archive: iunie 2023

publicație căsătorie nr.4154/28.06.2023

PRIMĂRIA COMUNEI FARCAȘA JUDEȚUL NEAMȚ Astăzi 28.06.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui FURTUNĂ PAUL CONSTANTIN, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Sat Stejaru, com. Farcașa, județul Neamț și a dnei IORDĂCHESCU IULIANA MARIA în vârstă…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov. Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! JOI, 22 iunie 2023, în…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 12431 din 23.05.2023

PROCES-VERBAL Nr. 12431 din 23.05.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la…
Detalii

HOTĂRÂREA 96/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 96 | din data de 19.06.2023 Privind aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 95 | din data de 19.06.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare,…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 94 | din data de 19.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 93 | din data de 19.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073 UAT…
Detalii

HOTĂRÂREA 92/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 92 | din data de 19.06.2023 Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

Actualizat la:
28 iunie 2023

Sari la conținut