Daily Archive: 21 iunie 2023

Proces verbal ședința nr. 12431 din 23.05.2023

PROCES-VERBAL Nr. 12431 din 23.05.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la…
Detalii

HOTĂRÂREA 96/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 96 | din data de 19.06.2023 Privind aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 95 | din data de 19.06.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare,…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 94 | din data de 19.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 93 | din data de 19.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073 UAT…
Detalii

HOTĂRÂREA 92/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 92 | din data de 19.06.2023 Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 91/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 91 | din data de 19.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 90/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 90 | din data de 19.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 89/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 89 | din data de 19.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 88/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 88 | din data de 19.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut