Monthly Archive: iunie 2023

HOTĂRÂREA 91/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 91 | din data de 19.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 90/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 90 | din data de 19.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 89/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 89 | din data de 19.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 88/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 88 | din data de 19.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 87/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 87 | din data de 19.06.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 86/19.06.2023

HOTĂRÂRE | 86 | din data de 19.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL,…
Detalii

Apariția și dezvoltarea dăunătorilor la culturile de PORUMB

BULETIN DE AVETRTIZARE NR. 69/20.06.2023, privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor DIABROTICA VIRGIFERA (Viermele vestic al radacinilor), OSTRINIA NUBILALIS (Sfredelitorul porumnului) și HELICOVERPA ARMIGERA (Omida fructificatiilor) care pot cauza pierderi importante la culturile de PORUMB.

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut