Author Archive: Mediu

Efectuarea tratamentelor fitosanitare din perioada repausului vegetal

Buletin de avertizare nr. 07/06.02.2019 privind recomandarea efectuării tratamentelor fitosanitare din perioada repausului vegetal la: TOATE SPECIILE POMICOLE, PLANTAȚII DENDROLOGICE, TRANDAFIRI ETC. – din exploatații agricole, gospodăriile populației, aliniamente stradale, parcuri etc.

Anunț colectiv

În temeiul prevederilor HCL 66/31.08.2015 și HCL 81/14.12.2018, comunicăm că au fost emise Notificări și Somații pentru următoarele terenuri aflate în intravilanul Comunei Mogoșoaia. Anunt Colectiv Proces-verbal de afisare

Actualizat la:
6 March 2019