Monthly Archive: iunie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 98/19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 98| din data de 19.06.2023 Privind aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

publicație căsătorie nr.8883/15.06.2023

COMUNA CREVEDIA JUDETUL DÂMBOVIȚA Astăzi 15.06.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui NAN CONSTANTIN CLAUDIU, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei PAVEL RALUCA SIMONA, în vârstă de 25 ani,…
Detalii

publicație căsătorie nr.45452/14.06.2023

Astăzi 14.06.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui FERARU STELIAN VALENTIN, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei SOARE MARIA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Com. Gridu,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 97/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 97| din data de 13.06.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 96/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96| din data de 13.06.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 95/13.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 95| din data de 13.06.2023 Privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național DNCB 67+500 – km 69+050, cu terenul aferent aflat în traversarea Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov, identificat în Cartea Funciara nr. 59194, 59065, respectiv 59073…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 94/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 94| din data de 12.06.2023 Pentru completarea HCL nr. 60/23.05.2023 privind  acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 93/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 93| din data de 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

Actualizat la:
21 iunie 2023

Sari la conținut