Monthly Archive: iunie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 92/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 92| din data de 12.06.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 001 transportatorului autorizat PFA IONESCU CALOMFIR AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 91/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 91| din data de 12.06.2023 Pentru  modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” AVÂND ÎN…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 90/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 90| din data de 12.06.2023 Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 89/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 89| din data de 12.06.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 88/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 88| din data de 12.06.2023 Pentru modificarea HCL nr. 83/23.05.2023 privind încetarea contractului de mandat al Domnului Staicu Mihail George și revocarea acestuia din funcția de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM…
Detalii

DISPOZIŢIA 303/13.06.2023

DISPOZIŢIA NR. 303 DIN 13.06.2023 Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 19.06.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 13895/13.06.2023 În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit….
Detalii

publicație căsătorie nr.45443/13.06.2023

Astăzi 13.06.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui BREZOI PETRICĂ, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 2 și a dnei PANDELI GEORGIANA LARISA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia,…
Detalii

Anunț colectiv 13427/08.06.2023

Nr.13427/08.06.2023 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! VINERI, 09 iunie 2023, în…
Detalii

publicație căsătorie nr. 45421/06.06.2023

Astăzi 06.06.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui Dumitrache Constantin Adrian, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei Baboi Alexandra Georgiana, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Comuna…
Detalii

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut