PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice:

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, la registratura Primăriei Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@mogosoaia.ro. , până la data de 03.07.2023.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele de mai jos:

proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov;

– referat de aprobare.

– raport de specialitate;

– anexe;

Actualizat la:
27 iunie 2023

Sari la conținut