Monthly Archive: iulie 2023

publicație căsătorie nr.45613/31.07.2023

Astăzi 31.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui BARBU ADI, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Orș. Târgu Cărbunești, județul Gorj și a dnei MARIN IRINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia,…
Detalii

Anunț colectiv 18805/31.07.2023

Nr.18805/31.07.2023 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte…
Detalii

Publicație căsătorie nr.45595/26.07.2023

Astăzi 26.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui SBÂRCEA ANDREI, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei GRIGORE MIRELA ANDREEA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia,…
Detalii

Publicație căsătorie nr.45595/26.07.2023

Astăzi 26.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui SBÂRCEA ANDREI, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. și a dnei GRIGORE MIRELA ANDREEA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia,…
Detalii

Publicație căsătorie nr.225776/18.07.2023

Astăzi 18.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui ZAMAN ALEXANDRU DRAGOȘ, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei IOSCA AURELIA, în vârstă de 60 ani, cu domiciliul în Mun. București,…
Detalii

Publicație căsătorie nr. 45584/24.07.2023

Astăzi 24.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui MICU DRAGOȘ VALENTIN, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 3 și a dnei IORGULESCU IOANA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia,…
Detalii

publicație căsătorie nr.45555/19.07.2023

Astăzi 19.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui EFTIMIE ȘTEFAN MARIAN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei ENE MIRELA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia,…
Detalii

Anunț concurs recrutare FP.Ex _ 21.08.2023

Nr. 17960/19.07.2023 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  consilier,…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 15756 din 19.06.2023

PROCES-VERBAL Nr. 15756 din 19.06.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, domnul Alexandru Dumitru Iacoban,…
Detalii

HOTĂRÂREA 101/17.07.2023

HOTĂRÂRE | 101 | din data de 17.07.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

Actualizat la:
31 iulie 2023

Sari la conținut