Monthly Archive: februarie 2023

Proces verbal ședința nr. 4272 din 14.02.2023

PROCES-VERBAL Nr. 4272 din 14.02.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, online domnul Vârtic Alin…
Detalii

HOTĂRÂREA 33/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 33 | din data de 27.02.2023 Privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Încheierea civilă nr. 14451/11.11.2020 pronunțată de Judecătoria…
Detalii

HOTĂRÂREA 32/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 32 | din data de 27.02.2023 Privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a funcției de viceprimar al Comunei Mogoșoaia deținută de doamna Roxana Cristina Chihai ca urmare a demisiei alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ…
Detalii

HOTĂRÂREA 31/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 31 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr….
Detalii

HOTĂRÂREA 30/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 30 | din data de 27.02.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 29/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 29 | din data de 27.02.2023 Privind încheierea unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 28/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 28 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea implementarii  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII…
Detalii

HOTĂRÂREA 27/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 27 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 26/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 26 | din data de 27.02.2023 Privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut