Monthly Archive: martie 2023

Proces verbal ședința nr. 6668 din 16.03.2023

PROCES-VERBAL Nr. 6668 din 30.03.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, prin apel telefonic doamna Chihai…
Detalii

HOTĂRÂREA 41/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 41 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Colectare Deseuri Mogosoaia SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 40/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 40 | din data de 30.03.2023 Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 39 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 38 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 37 | din data de 30.03.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 36/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 36 | din data de 30.03.2023 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Mogoșoaia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al  asociației AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

Raport de activitate Primar – 2022

Nr. 7417/27.03.2023    RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE PRIMAR ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2022 (conform art. 155 alin. (3) lit.a) și art. 225 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! Vineri, 31 martie 2023, în…
Detalii

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut