Daily Archive: 6 februarie 2023

Proces verbal ședința nr. 2585 din 26.01.2023

PROCES-VERBAL Nr. 2585 din 26.01.2023 Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, online domnul Pavel Aurel…
Detalii

HOTĂRÂREA 22/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 22 | din data de 06.02.2023 Pentru modificarea HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 21/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 21 | din data de 06.02.2023 Privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate publică a Comunei Mogoșoaia în vederea actualizării redevenței AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 20/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 20 | din data de 06.02.2023 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție…
Detalii

HOTĂRÂREA 19/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 19 | din data de 06.02.2023 Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în vederea aprobarii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și…
Detalii

Publicație căsătorie nr.45102/06.02.2023

Astăzi 06.02.2023, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui DOBRE MARIN, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei OPREA ANGELA MARIA, vârstă de 32 ani, cu domiciliul în București, sectorul 6….
Detalii

Actualizat la:
6 februarie 2023

Sari la conținut