Monthly Archive: ianuarie 2023

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse la cele care sunt strict necesare! Marți, 31 ianuarie 2023, în…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 31814 din 22.12.2022

PROCES-VERBAL Nr. 31814 din 22.12.2022 Ședința se desfășoară la ora 16.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Secretarul general supune la…
Detalii

HOTĂRÂREA 18/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 18 | din data de 26.01.2023 Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 17/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 17 | din data de 26.01.2023 Privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 16/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 16 | din data de 26.01.2023 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau…
Detalii

HOTĂRÂREA 15/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 15 | din data de 26.01.2023 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 14/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 14 | din data de 26.01.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru luna decembrie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 13/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 13 | din data de 26.01.2023 Pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din HCL nr. 100/25.10.2022 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral…
Detalii

HOTĂRÂREA 12/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 12 | din data de 26.01.2023 Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 11/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 11 | din data de 26.01.2023 Privind aprobarea supraimpozitării a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

Actualizat la:
31 ianuarie 2023

Sari la conținut