Proces verbal ședința nr. 4272 din 14.02.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 4272 din 14.02.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, online domnul Vârtic Alin și domnul Covaci Florin.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta a fost aprobată cu 10 voturi pentru, împotrivă 1 (Pavel Aurel), abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Vârtic Alin).

Domnul Cojocaru Iustin dorește să se consemneze faptul ca se transmit proiectele cu două-trei ore inaintea fiecarei sedințe de consiliu local, iar consilierii nu au timp pentru a le parcurge. Acest lucru se întâmplă constant de doi ani, ședință de ședință, lucru care nu este normal.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că aceste ședințe sunt rezervate pentru situații extraordinare, cutremure, calamități naturale.

Domnul Pavel Aurel dorește să se consemneze în completarea celor spuse de colegi, propunerea de modificare a codului administrativ, prin introducerea unei noi posibilitati de a se ține ședințe de consiliu local, probabil și denumită „acum” .

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu 12 voturi pentru, abțineri 3 (Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Felicia Ienculescu Popovici).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 23 din 13.02.2023 Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia, aceasta a fost aprobat cu 10 voturi pentru, împotrivă 4(Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Felicia Ienculescu Popovici), abțineri 1 (Vârtic Alin),

Domnul Iacoban Alexandru precizează că are un punct de vedere referitor la acest proiect, nu a fost prezentat niciun aviz de la Ministerul Culturii conf. art 24 din Legea nr. 422/2001, Mentioneaza ca prin hotararea de trecere din public în privat, s-a urmărit ca Primăria să scape de administrare Ministerului Culturii si ca nu s-a specificat ca parcul de 12.5 ha este in  administrarea Ministerului Culturii.

Doamna Roxana Cristina Chihai menționează că după ce a fost cerut un punct de vedere Ministerul Culturii  nu a sustinut ca avut în administrare si nu au avut niciodată o linie bugetară referitoare la partea aceasta de parc.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici mentioneaza ca parcul este un monument istoric în ansamblul lui, si nu se pot face 12.5 ha un parc comunal din pix.

Domnul Iacoban Alexandru susține că în 2008 s-a dat o Hotărâre de Consiliu în care Primăria încerca să îl ia în administrare, hotărârea aceea a fost respinsă pe intabulare la cadastru, deci parcul a rămas în administrarea Ministerului Culturii.

Doamna Roxana Cristina Chihai precizează ca punctele de vedere s-au cerut de la Ministerul Culturii si au rămas și ei surprinși că îl au în administrare, pentru ca nu au avut linie bugetară.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că tot parcul este monument istoric de clasa A, de cea mai înaltă protecție, tot parcul în ansamblul lui, astfel tot ce s-a făcut, de când s-a făcut din 2002-2005-încoace, toate se fac pe niște omisiuni, ca să se ajungă la această situație să avem acum peste 30 de căsuțe.

Domnul Iacoban Alexandru întreabă ce se va întâmpla cu cele 15-16 căsuțe care rămân pe monumentul istoric.

Domnul Pavel Aurel menționează că în extrasul de Carte Funciară de informare, act normativ HG 930/29.08.2002, s-a intabulat drept de proprietate dobândit prin lege, cotă actuală 1/1 al Primăriei Mogoșoaia si în administrarea Ministerului Culturii. Se notează respingerea Hotărârii de Consiliu nr 108/10.06.2010 emisă de Comuna Mogoșoaia, unde probabil se cerea anularea dreptului de administrare. În Cartea Funciară conform extrasului s-a notat respingerea, deci administrarea rămâne la Ministerul Culturii. Acesta întreabă despre cele 31 de căsuțe, dacă se poate explica cum au fost intabulate aceste construcții, sau cum au fsot construite, cu autorizație sau fără, cu aviz de la Ministerul Culturii sau fără?

Doamna Roxana Cristina Chihai răspunde că acestea au fost intabulate din greșeală ca fiind mijloace fixe, însă acestea nu sunt fixe.

Domnul Pavel Aurel susține că nu este o greșeală, exista o adeverință nr 9378/18,03,2020 către o societatea de măsurători cadastrale unde primarul institutiei îsi asumă niște lucruri, probabil că această adeverință a dat posibilitatea să fie intabulate aceste clădiri, pentru că această adeverință este menționată ca act administrativ în dreptul intabulării acestor clădiri.

Domnul Pavel Aurel precizează că la articolul 2, declararea de uz și de interes public local al imobilului prevăzut, în materialele premergătoare, raportul de aprobare și cel de specialitate, nu se face nicio referire la acest articol 2, declarea de uz public, acest imobil este mult mai mult decât de interes public local.

Președintele de ședință se adresează domnului Pavel Aurel, dacă mai are ceva de completat poate depune la registratura Primăriei.

Domnul Cojocaru Iustin precizeză că terenul face parte dintr-un monument protejat, în PUG este trecut în zona protejată, acesta se adresează colegilor consilieri locali să se gândească înainte să voteze, este vorba despre o lege penală care pedepsește aceste fapte, care pot distruge patrimoniul.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că sunt niște omisiuni, eliminând Ministerul Culturii, este un parc comunal

Domnul Pavel Aurel precizează că a identificat o scăpare, se face referire că trecerea din domeniul privat în domeniul public se face conform prevederilor Hotărârii nr. 16 și este fals. În cuprinsul Hotărârii nr. 16 nu se face nicio referire la revenirea terenului în domeniul public al UAT, deci ne mințiți de fiecare dată.

Domnul Pavel Aurel precizează că darea în administrare a imobilului, respectiv teren, este dat în administrarea Ministerului Culturii de către Guvern, printr-o Hotărâre de Guvern, HG nr 930/2002, iar ceea ce vreți dumneavostră să faceți este să schimbați această administrare cu un singur vot al Consiliului Local.

Domnul Pavel Aurel susține să se treacă în domeniul public în condițiile în care a fost.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că ține la interesele unora din același partid.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține ca se fac bani din parc de catre familia primarului, familia consilierilor șamd.

2. Proiect de hotărâre nr. 24 din 13.02.2023 privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia, aceasta a fost aprobat cu 10 voturi pentru, abțineri 5 (Vârtic Alin, Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că ar fi de acord dacă ar ști ce se va face cu acei bani

Doamna Felicia Ienculescu Popovici și domnul Cojocaru Iustin întreabă dacă se vor achiziționa flori și bomboane de 6.000 euro, respectiv 8.000 euro.

Domnul Pavel Aurel întreabă dacă există o notă de fundamentare și cum s-a ajuns la această sumă.

Doamna Roxana Cristina Chihai explică procedeul de achiziție a dulciurilor pentru copii de Crăciun sau Paște, aceeași procedură se aplică și în acest caz.

Domnul Cojocaru Iustin cere să se menționeze că abținerea se datorează faptului că nu sunt trecute informațiile necesare pentru a vota acest proiect, cum ar fi prețul plătit de Primărie pentru bomboane și pentru flori, dacă ar fi avut aceste informații l-ar fi votat cu plăcere.

Domnul Iacoban Alexandru menționează că proiectul nu a fost trecut prin comisie.

3. Proiect de hotărâre nr. 25 din 13.02.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia  în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”acest proiect a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Rectificare în cadrul ședinței din 27.02.2023 prin care a fost îndreptată eroarea materială privind numărul de voturi, și anume, 13 voturi pentru și două abțineri (Cojocaru Iustin, Felicia Ienculescu Popovici), rectificare ce a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Doamna Felicia Ienculesu Popovici susține că ar fi făcut acest proiect pentru copiii săraci.

Doamna Mihalache Mariana precizează că este un proiect venit de la Consiliul Județean Ilfov.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut