PROIECT DE HOTĂRÂRE 150/07.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 150 | din data de 07.11.2023

Privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 246/31.10.2023

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia  nr. 144/31.10.2023;

Conform prevederilor art. 486 alin. (1) din Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat în Parcul Mogoșoaia.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului de Crăciun, prevăzut în Anexa nr. 1 a prezentului proiect de hotărâre.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
8 noiembrie 2023

Sari la conținut