PROIECT DE HOTĂRÂRE 149/06.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 149 | din data de 06.11.2023

Privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile aflate în stare de necesitate urmare incediului din data de 16.10.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresele nr. 26742, 26755, 26724, 26814 înregistrate la Comuna Mogoșoaia în data de 02.11.2023;

Conform procesului verbal de intervenție nr. 865 din 16.10.2023;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia  nr. 143/31.10.2023;

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei domnului …………. cu domiciliul în comuna Mogoșoaia,.

Art. 2 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 12.000 lei domnului ………….. cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Art. 3 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei doamnei ……… cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Art. 4 Aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5.000 lei doamnei ………. cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
7 noiembrie 2023

Sari la conținut