Proces verbal ședința nr. 26517 din 31.10.2023

PROCES-VERBAL

nr. 26517 din 31.10.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, domnul Vlad Constantin este absent, doamna Roxana Cristina Chihai și domnul Victor Adrian Diaconescu participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Participă la ședință, doamna Anca Anastasiu si domnul Stelian Ion, deputat USR.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că nu a reușit sa citească 10 pagini, astfel se va abține la proiectele suplimentare, nu poate vota în necunoștință de cauză. Solicită să nu se mai transmită proiectele doar cu o oră înainte de începerea ședinței de consiliu. Afirmă faptul că nimeni din sala nu a apucat să citească proiectele suplimentare.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 140 din 24.10.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerea ca domnul Băiaș Costel să fie ales președinte de ședință a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 5 abtineri.

Propunerea ca domnul Florin Covaci să fie ales președinte de ședință a fost respinsă cu 5 voturi pentru, 9 abțineri.

2. Proiect de hotărâre nr. 141 din 24.10.2023 Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 13 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Domnul Predeșel Nicolae îi propune pe doamna Andrei Amalia, respectiv domnii Florin Răducu Covaci și Alin Petrișor Bobe.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici îl propune pe domnul Alexandru Dumitru Iacoban.

Propunerea privind desemnarea doamnei Andrei Amalia a fost aprobată 7 voturi pentru.

Propunerea privind desemnarea domnului Florin Covaci a fost aprobată 9 voturi pentru.

Propunerea privind desemnarea domnului Alin Bobe a fost aprobată 8 voturi pentru.

Propunerea privind desemnarea domnului Alexandru Dumitru Iacoban a fost respinsă cu 10 abțineri.

Comisia este formată din doamna Andrei Amalia, respectiv domnii Florin Răducu Covaci și  Alin Petrișor Bobe.

3. Proiect de hotărâre nr. 142 din 24.10.2023 Privind modificarea regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu 13 voturi pentru,  voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

4. Proiect de hotărâre nr. 143 din 24.10.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ, acesta a fost adoptat cu 13 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Domnul Pavel Aurel întreabă care este motivul constitutirii acestei comisii pentru evaluarea asigurării calității.

Domnul Vârtic Alin răspunde că este obligatoriu, toate școliile au o astfel de comisie, există și la Școala (Mogoșoaia), unde este desemnată doamna Roxana Cristina Chihai.

Domnul Vârtic Alin le propune pe doamna Roxana Cristina Chihai la calitatea și pe doamna doamna Mariana Mihalache în consiliul de administrație, acestea au experiență.

Doamna Amalia Andrei o propune pe doamna Mariana Mihalache în Consiliul de Administrație și pe domnul Alin Călin Vârtic la evaluarea asigurării caității.

Domnul Alin Călin Vârtic și doamna Roxana Cristina Chihai nu doresc să facă parte din comisie.

Propunerea doamnei Mariana Mihalache, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație și propunerea doamnei Felicia Ienculescu Popovici, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ, au fost adoptate cu 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe).

5. Proiect de hotărâre nr. 144 din 25.10.2023 privind demararea actualizării Studiului de fezabilitate privind Lucrarea de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic, cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul Costel Băiaș îl îndeamnă pe domnul Primar să vorbească despre acest proiect ca urmare a prezenței acestuia ca inițiator.

Domnul Costel Băiaș întreabă cine se înscrie la cuvânt pentru acest proiect.

Domnul Stelian Ion, susține că dorește să ia cuvântul.

Domnul Costel Băiaș precizează faptul că domnul Stelian Ion ar trebui să vorbească la sfârșitul ședinței.

Domnul Stelian Ion are rugămintea să vorbească înainte de votarea proiectului, altfel își pierde orice rațiune intervenția sa.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează că sunt puși în fața faptului de a vota actualizarea studiului de fezabilitate a unui proiect care este suspendat, există doua decizii, una de la Curtea de Apel Ploiești, definitivă, care suspendă hotărârile de aprobare a studiului de fezabilitate, nu se poate actualiza ceva ce este suspendat deoarece nu respectă decizia instanțelor, votarea proiectului este o infracțiune.

Domnul Primar întreabă care hotărâre este suspendată.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban răspunde că Hotărârile nr. 107 si nr. 114 sunt suspendate.

Domnul Primar solicită hotărârea în care scrie că este definitivă.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează o va arata și pe aceea, oricum este executorie chiar dacă are drept de recurs, hotararea de suspendare este executorie chiar dacă este prima instanță.

Domnul Pavel Aurel solicită ca proiectul să fie retras de pe ordinea de zi.

Domnul Pavel Aurel îl întreabă pe domnul Primar cum de nu a știut că sunt suspendate aceste două hotărâri. (HCL nr. 107 si HCL nr. 114).

Domnul Primar răspunde că nu știa ca este definitivă, sunt 80 de procese în același timp, poate mai multe, poate mai puține.

Domnul Primar precizează că proiectul se retrage de pe ordinea de zi ca urmare a hotărârii care este suspendată definitiv.

Domnul Primar răspunde că intenția acestei documentații, comunicarea acestei documentații a fost sa ne adaptăm guvernului, s-au întâmplat niște schimbări în care nu ne-am încadrat la termen cum ar fi discuția cu parteneriatul Consiliul Județean și cu UMF Carol Davila care avea un termen până la sfârșitul anului 2023, dacă obțineam terenurile, dacă nu, trebuie luată o hotărâre dacă se va merge mai departe, între timp intenția UMF Carol Davila din cauza întârzierilor și a faptului că nu am fost în măsură să obținem terenurile, a fost să nu mai vrea să facă parte, nu a mințit cineva, astfel există foarte multe motive pentru care acest studiu de fezabilitate ar fi trebuit revizuit într-o formă sau alta. Domnul Primar precizează că nu știa de această suspendare.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 145 din 26.10.2023  Privind modificarea  rețelei școlare aprobate pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024, acesta a fost adoptat 12 voturi pentru și 2 abțineri (Dinu Gheorghe și Pavel Aurel).

2. Proiect de hotărâre nr. 146 din 27.10.2023  Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, acesta a fost adoptat 13 voturi pentru și 1 abțineri (Dinu Gheorghe).

3. Proiect de hotărâre nr. 147 din 30.10.2023 Pentru modificarea și completarea HCL nr. 39/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, acesta a fost adoptat cu 12 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

Domnul Pavel Aurel întreabă cum poate intra în posesia listei persoanelor care beneficiează de ajutoare.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că nu permite legea și anume GDPR-ul.

Domnul Pavel Aurel precizează că votul său este împotrivă.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că a depus amendament prin care a cerut lista (cu beneficiarii ajutoarelor), li s-a comunicat că li se va transmite dorește să știe câte persoane beneficiează, pentru ce beneficiează, cum se dau aceste ajutoare.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde doamnei Felicia Ienculescu Popovici că și aceasta a îndrumat câteva persoane cu probleme de sănătate.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici solicită informații referitoare la câte persoane sunt, ce sumă și cine primește ajutoare.

Domnul Florin Răducu Covaci susține că în măsura în care legea permite, li se va comunica, la prima solicitare prin care  s-au cerut numele, acestea nu puteau fi transmise.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează că au dreptul să vadă aceste nume, ca și consilieri locali, doar că nu au voie să le facă publice mai departe, de mai multe ori au votat proiecte care aveau anexe.

Domnul Cojocaru Iustin susține că nu vor face publice numele, doar să știe dacă votează sau nu acest proiect.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că se votează pentru regulament, persoanele (care vor beneficia) se încadrează în acel regulament.

4. Proiect de hotărâre nr. 148 din 31.10.2023  Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia-Consiliul Local și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în vederea realizării unei acțiuni de interes public, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 ( Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic)

Acest proiect a fost votat cu un cvorum de 13 consilieri locali, domnul Dinu Gheorge fiind scos din cvorum, pentru evitarea unui posibil conflict de interese.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că este de acord să suplimenteze lista cu o zi înainte, dar acest proiect este foarte sensibil, problema fiind că se evită să se facă o licitație pentru a acorda acele căsuțe din parc și  faceți din nou un eveniment.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici afirmă că se folosesc de faptul că toată lumea dorește ceva de Craciun, toate acele căsuțe din care se fac foarte mulți bani ar trebui acordate printr-o licitație. Precizează că se folosesc de colaborarea cu Consiliul Județean.

Domnul Florin Răducu Covaci susține că vor fi atribuite conform legii, va fi un regulament.

Domnul Cojocaru Iustin menționează că în parc nu mai sunt căsuțele, nu mai este nimic, deoarece nu s-a respectat legea.

Domnul Pavel Aurel precizează că în proiectul de hotărâre se face referire la o adresă a Comunei Mogoșoaia către Consiliului Județean, nu există o hotararea Consiliului Județean în momentul acesta când se votează acest proiect de hotărâre și nu se specifică modul în care se închiriază aceste căsuțe, ale cui sunt și cine le închiriază. Solicită toate datele pentru a putea vota, deoarece Consiliul Județean a avut (astăzi) ședință de consiliu, probabil că a votat și este pe drum spre Prefectură, astfel există posibilitatea ca hârtia respectivă să nu se mai ajungă la Prefectură, ce se va întampla cu acest proiect. Acesta precizează că sunt supuși unor riscuri de ilegalități.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că se aprobă un parteneriat, iar 100% din buget vine de la Consiliul Județean.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează că afacerile din parc au fost închise din cauza unui control de la Curtea de Conturi care a constatat că nu era respectată legislația cu privire la licitații și la acodarea căsuțelor.

Domnul Dinu Gheorghe solicită să fie scos din cvorum pentru acest proiect.

Domnul Pavel Aurel motivează abținerea prin faptul că nu există hotararea Consiliului Județean.

Domnul deputat Stelian Ion felicită consiliul local că ședințele se țin fizic și pot participa la acestea cetățeni și funcționari. Precizează că dincolo de luptele politice, care uneori devin nocive, apare o atmosferă apăsătoare în parlament care se regăsește și în consiliile locale, de multe ori se ratează ideea unei dezbateri, mesajul fiind adresat către toți consilierii de la toate partidele. Dacă nu există niște reguli clare care să fie respectate de toți apare haosul, de aceea este esențial când se vorbește de cvorum, de chestiuni amanunte dincolo de lupte, nu se pot socoti chestiuni elementare de procedură. Motivul pentru care este prezent, s-a pus problema modalității în care se calculează majoritatea calificată. Pornind de la un precedent care putea fi realizat la Mogoșoaia, s-ar fi putut replica această chestiune în toate celălalte localități din țară, nu pot fi reguli diferite. Curtea Constituțională a spus că legea este destul de clară. Sunt idei pentru comunități care pot fi privite din mai multe puncte de vedere, dintr-un punct de vedere pot fi considerate idei greșite, din alte puncte de vedere pot fi considerate o dezvoltare a localității pe orizontală, construind. În speța Sector Zero este o specificitate, și anume că se poate ajunge la expropierea foarte multor proprietari, chestiunea aceasta este la limită între interesul public și afectarea gravă a intereselor cetățenilor comunității. Trebuie foarte mare atenție atunci când reacția comunității este una destul de argumentată. Dacă nu era retras proiectul (Proiect de hotărâre nr. 144 din 25.10.2023 privind demararea actualizării Studiului de fezabilitate privind Lucrarea de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic, cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov) s-ar mai fi născut alte procese. Ca UAT poate să se prindă în procese și să nu se mai știe câte sunt și cum decurge fiecare în parte.

Rugămintea către domnul Primar este de a asculta și argumentele părții adverse. După ce se cern toate disputele și interesele politice, rămâne o sămânță de rațiune în această discuție și rămâne o marjă în care se poate discuta rațional în folosul comunității.

Precizează că este importantă atmosfera din consiliu, să se menajeze unii pe ceilalți pentru că este vorba despre sănătatea fiecăruia, nimanui nu fac bine aceste dezbateri, pornind de la lucruri marunte, pot pleca încărcați și afectează sănătatea tuturor.

Domnul Primar susține că la nivel local a observat că nu există decât ficțiune și atac la adresa oricărui proiect l-a supus. S-au inventat de la teorema lui Precup până la faptul că este un tun imobiliar. Acesta este și motivul pentru care a decis să nu mai candideze. Atât timp cât a putut construi în această comună, fiind aproape două decenii, din care a luat -o dintr-un loc în care era domnul Pavel Aurel viceprimar și primar chiar și nu a fost niciun metru pătrat de asfalt și niciun pic de canal și a adus la stadiul în care este acum. I-ar părea bine să găsească pe cineva care măcar să asculte, să înțeleagă fenomenul, să înțeleagă că Sectorul Zero este un model de dezvoltare urbană, o biblie urbanistică și nicidecum o afacere imobiliară. Nu există nicio sursă de investiție acolo, nu s-a pus niciodată problema că există vreun investitor înafară de un posibil devoltator, care era Guvernul României pentru UMF Carol Davila pentru campusul universitar, acolo nu a existat nicodată altceva decât o intenție care a crezut că va fi îmbrățișată de USR. Știind că USR vine de la USB (Uniunea Salvați Bucureștiul), care s-a inventat pentru a se face un urbanism corect.

Domnul Primar precizează că nu a aprobat niciun PUZ, toate PUZ urile primite sunt de pe vremea domnului Pavel Aurel și a fostului primar domnul Tănăsescu. Acesta menționează că în 18 ani nu a fost băgat în intravilan niciun metru pătrat de teren, s-a lucrat doar pe PUZ-urile pornite (de dânșii) și tot urbanismul care este făcut în felul în care este făcut de vechiul primar.

Domnul Pavel Aurel menționează că domnul Primar a băgat canalizare și apă pe câmp.

Domnul Primar menționează că prin Sectorul Zero s-a urmărit o gândire în care toată lumea contribuie la domeniul public pentru drumuri, parcuri. Când a vrut să se facă un urbanism cum trebuie, brusc este un tun imobiliar de un miliard de euro al primarului.

Domnul Primar se adresează domnului Stelian Ion, pe care îl invită la o discuție, prezentarea proiectului Sector Zero.

Domnul Stelian Ion acceptă invitația.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
8 noiembrie 2023

Sari la conținut