Author Archive: Alina Eremia

PROIECT DE HOTĂRÂRE 146/27.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 146 | din data de 27.10.2023 Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 145/26.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 145 | din data de 26.10.2023 Privind modificarea  rețelei școlare aprobate pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia pentru anul 2023-2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 144/25.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 144 | din data de 25.10.2023 Pentru aprobarea demarării actualizării Studiului de fezabilitate privind Lucrarea de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic, cu modificarea geometriei,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 143/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 143 | din data de 24.10.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 142/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 142 | din data de 24.10.2023 Pentru modificarea HCL nr. 94/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 141/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 141 | din data de 24.10.2023 Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 140/24.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 140 | din data de 24.10.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

DISPOZIŢIA 610/25.10.2023

DISPOZIŢIA NR. 610 DIN 25.10.2023 Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 31.10.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 25941/ 25.10.2023 În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1)…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 21115 din 29.08.2023

PROCES-VERBAL Nr. 21115 din 29.08.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 8 consilieri locali, doamnele Roxana Cristina Chihai,…
Detalii

HOTĂRÂREA 136/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 136 | din data de 28.09.2023 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Mogoșoaia a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris…
Detalii

Actualizat la:
27 octombrie 2023

Sari la conținut