Author Archive: Alina Eremia

HOTĂRÂREA 111/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 111 | din data de 26.11.2021 Privind alocarea unei sume necesare achiziționării de cadouri pentru Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia și pentru Fundația The Door România AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 110/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 110| din data de 26.11.2021 Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care se află în Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică…
Detalii

HOTĂRÂREA 109/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 109| din data de 26.11.2021 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 185.854 mp identificat cu nr. cadastral 58480 aflat în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 58480 Mogoșoaia AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 108/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 108 | din data de 26.11.2021 Referitor la modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local, astfel cum…
Detalii

HOTĂRÂREA 107/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 107| din data de 26.11.2021 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu…
Detalii

HOTĂRÂREA 106/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 106| din data de 26.11.2021 Privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

HOTĂRÂREA 105/26.11.2021

HOTĂRÂRE | 105| din data de 26.11.2021 Privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de reajustare…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 30921 din 11.11.2021

PROCES-VERBAL Nr. 30921 din 11.11.2020 Ședința se desfășoară la ora 18.00 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali și telefonic 3 consilieri…
Detalii

DISPOZIŢIA 478/19.11.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 26.11.2021 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 31525/19.11.2021; În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5),…
Detalii

HOTĂRÂREA 37/22.04.2021

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia…
Detalii

Actualizat la:
2 februarie 2022

Sari la conținut