Monthly Archive: noiembrie 2023

Anunț concurs recrutare FP.Ex _ 04.01.2024

Nr. 29026/29.11.2023 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IV alin.(2) lit. b) din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 162/28.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 162 | din data de 28.11.2023 Privind prelungirea mandatelor de Administratori în cadrul Ecotrans STCM ale domnilor Daniel Eugen Dobre si Ioan Manolache până la data de 07.12.2026 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 161/27.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 161 | din data de 27.11.2023 Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de…
Detalii

PUZ Ecovillas

Comuna Mogoșoaia supune consultării publice: PROIECT DE HOTĂRÂRE – privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-“Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos. București-Târgoviște (DN1A),…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 160/27.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 160| din data de 27.11.2023 Privind aprobarea participării Asociației ALMA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023. AVÂND ÎN VEDERE: Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 159/27.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 159| din data de 27.11.2023 Privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 158/24.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 158 | din data de 24.11.2023 Privind aprobarea participării Producătorului Local Panait Bogdan-Ion la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate din…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 157/24.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 157 | din data de 24.11.2023 Privind aprobarea participării Stan Adriana Roxana PFA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specilitate din…
Detalii

DISPOZIŢIA 692/23.11.2023

DISPOZIŢIA NR. 692 DIN 23.11.2023 Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.11.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 28438/ 23.11.2023 În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1)…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 156/21.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 156 | din data de 21.11.2023 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment) AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului: Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

Actualizat la:
15 ianuarie 2024

Sari la conținut