PROIECT DE HOTĂRÂRE 160/27.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 160| din data de 27.11.2023

Privind aprobarea participării Asociației ALMA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023.

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 28414 din data de 22.11.2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din data de 07.11.2023 privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.d), lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Asociația ALMA cu sediul social în Str. Valea Merilor, nr. 5F, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov pentru participarea în cadrul Târgului de Crăciun ce se va desfășura în parcul Mogoșoaia în perioada 6 decembrie-6 ianuarie 2023.

Art. 2 Compartimentul de specialitate din cadrul comunei Mogoșoaia, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de cetăţeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 noiembrie 2023

Sari la conținut