PROIECT DE HOTĂRÂRE 158/24.11.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 158 | din data de 24.11.2023

Privind aprobarea participării Producătorului Local Panait Bogdan-Ion la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 28566 din data de 24.11.2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din data de 07.11.2023 privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.d), lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1.  Aprobarea încheierii acordului de participare între Comuna Mogoșoaia și  Panait Bogdan-Ion, în calitate de Producător Local conform Atestat de producător seria IF nr. 0104028 cu valabilitate până la data de 29.05.2026, pentru Târgul de Crăciun ce se va desfășura în parcul Mogoșoaia în perioada 6 decembrie-6 ianuarie 2023.

Art. 2 Compartimentul de specialitate din cadrul comunei Mogoșoaia, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de cetăţeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 noiembrie 2023

Sari la conținut