Monthly Archive: august 2023

Anunț colectiv 21345/31.08.2023

Nr.21345/31.08.2023 ANUNȚ COLECTIVPentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte…
Detalii

Laboratoarele Medica

GRUPUL MEDICA angajeaza: Se ofera salariu motivant cu posibilitate de renegociere. Pe langa salariu avem si unele beneficii pe care ti le oferim:

Proces verbal ședința nr. 20772 din 24.08.2023

PROCES-VERBAL Nr. 20772 din 24.08.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, domnul Florin Răducu Covaci,…
Detalii

Publicație căsătorie nr.1/9096/30.08.2023

Astăzi 30.08.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui UNGUREANU CĂTĂLIN-MIHAI, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, Șos. București Târgoviște, nr.44B, sc.3, ap.332, județul Ilfov și a dnei OLTEANU ELENA-LUMINIȚA, în vârstă de…
Detalii

HOTĂRÂREA 115/29.08.2023

HOTĂRÂRE | 115 | din data de 29.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică

E-Distribuție Muntenia anunță întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică pentru buna administrare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Pentru a minimiza disconfortul clienților, lucrările au fost reduse le cele care sunt strict necesare! JOI, 01 septembrie 2023, în…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 118/28.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |118| din data de 28.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate; Hotărârea…
Detalii

DISPOZIŢIA 462/28.08.2023

DISPOZIŢIA NR. 462 DIN 28.08.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.08.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 20959/28.08.2023 Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 17776 din 17.07.2023

PROCES-VERBAL Nr. 17776 din 17.07.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic…
Detalii

Actualizat la:
31 august 2023

Sari la conținut