Proces verbal ședința nr. 17776 din 17.07.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 17776 din 17.07.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic online.

Secretarul general, prin înlocuitor Ionuț Cernat, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 99 din 11.07.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023, propunerea domnului Costel Băiaș a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 100 din 11.07.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie, mai 2023, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre nr. 101 din 11.07.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, acesta fiind aprobat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 abțineri (Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru).

Doamana Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă vor fi tratate toate deseurile menajere.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că înainte de depozitare, deșeurile se tratează prin aplicarea unei soluții.

Domana Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă se va mai face sortarea.

Domnul Florin Covaci răspunde ca se va face sortarea, tratarea și sortarea sunt două lucruri paralele.

Domnul Ionuț Cernat precizează că înainte de depozitare deșeurile vor trece prin acest proces de tratare.

4. Proiect de hotărâre nr. 102 din 11.07.2023 Privind premierea elevului Sălceanu Darrin-Ștefan pentru rezultate deosebite obținute la Evaluarea Națională sesiunea iunie 2023, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 103 din 11.07.2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023, acesta a fost adoptat cu 10 voturi pentru, împotrivă 5 (Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu Popovici).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban întreabă în ce zonă se va face.

Domnul Florin Covaci răspunde că este vorba despre Drumul Morii, DN1 – Drumul Morii – radial DR4.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează că a sesizat faptul că în rectificare sunt mai multe studii pentru apă-canalizare care se duc pană în drumul radial, acesta întreabă dacă acolo este culoar sau trebuie expropriată zona pentru drum.

Domnul Aurel Pavel întreabă dacă parte din acest culoar este din strada Morii intravilan și o parte extravilan.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că este conexiunea dintre DN1A și DR4.

Domnul Aurel Pavel întreabă care este DR4, pe unde trece.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că prin extravilan până la Piața Presei.

Domnul Aurel Pavel întreabă dacă se continuă cu Sectorul Zero.

Domnul Florin Covaci răspunde că DR4 nu are legătură cu Sectorul Zero.

Domnul Aurel Pavel întreabă ce fac cu utilitățile, DR4 nu există.

Domnul Florin Covaci răspunde că trebuie sa ne conectăm la DR4, acesta va exista.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că mai bine ne ocupăm de problemele deja existente în Mogoșoaia.

Domnul Florin Covaci răspunde că și această problemă trebuie rezolvată, sunt locuințe, blocuri, trebuie luate măsuri, altfel ajungem în situația în care trece DR4 și nu sunt utilități.

Domnul Aurel Pavel întreabă dacă există studii de fezabilitate pentru asfaltare pe câmp intravilan.

Domnul Florin Covaci precizează că fluidizarea traficului pe DN1A are prioritate în Comuna Mogoșoaia, aceasta ar fi una dintre soluțiile care ar ajuta.

Domana Felicia Ienculescu Popovici precizează că este vorba despre mai mult decât un drum, implică iluminat public, gaze etc.

Domnul Florin Covaci susține că trebuie introduse utilități pentru a nu sparge drumul, trebuie făcut de la început bine.

Domana Felicia Ienculescu Popovici susține că cer de atâția ani pentru școală și se refuză.

Domnul Florin Covaci întreabă ce s-a cerut pentru școală și s-a refuzat.

Domana Felicia Ienculescu Popovici susține că s-a cerut același studiu de fezabilitate, pentru școală nu dar Sectorul Zero da.

Domnul Florin Covaci precizează că se va face și pentru școală, dar fluidizarea traficului este mai mult decât importantă în comuna Mogoșoaia.

Domnul Aurel Pavel precizează că fluidizarea traficului se face în Buftea cu centura ocolitoare.

Domnul Florin Covaci precizează că noi ne referim la Mogoșoaia.

Domnul Alin Vârtic întreabă de ce trebuie să voteze pentru un drum de conexiune al mașinilor, ce utilități se trag și pentru ce.

Domnul Florin Covaci răspunde că pentru blocurile și locuințele din zona respectivă.

Domnul Alin Vârtic consideră că se poate fluidiza traficul și fără canalizare la DR4.

Domnul Florin Covaci susține ca este nevoie pentru locuințele din zona respectivă.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut