Daily Archive: 30 august 2023

Proces verbal ședința nr. 20772 din 24.08.2023

PROCES-VERBAL Nr. 20772 din 24.08.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, domnul Florin Răducu Covaci,…
Detalii

Publicație căsătorie nr.1/9096/30.08.2023

Astăzi 30.08.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui UNGUREANU CĂTĂLIN-MIHAI, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, Șos. București Târgoviște, nr.44B, sc.3, ap.332, județul Ilfov și a dnei OLTEANU ELENA-LUMINIȚA, în vârstă de…
Detalii

HOTĂRÂREA 115/29.08.2023

HOTĂRÂRE | 115 | din data de 29.08.2023 Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei…
Detalii

Actualizat la:
30 august 2023

Sari la conținut