Daily Archive: 25 august 2023

Proces verbal ședința nr. 17776 din 17.07.2023

PROCES-VERBAL Nr. 17776 din 17.07.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, domnul Alin Călin Vârtic…
Detalii

HOTĂRÂREA 114/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 114 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de…
Detalii

HOTĂRÂREA 113/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 113 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul…
Detalii

HOTĂRÂREA 112/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 112 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Prevederile Ordonanței de Urgență a…
Detalii

HOTĂRÂREA 111/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 111 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a…
Detalii

HOTĂRÂREA 110/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 110 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM” AVÂND ÎN…
Detalii

HOTĂRÂREA 109/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 109 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Giratoriu DN 1A”…
Detalii

HOTĂRÂREA 108/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 108 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre;…
Detalii

HOTĂRÂREA 107/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 107 | din data de 24.08.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 106/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 106 | din data de 24.08.2023 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum…
Detalii

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut