Monthly Archive: septembrie 2023

Proces verbal ședința nr. 21115 din 29.08.2023

PROCES-VERBAL Nr. 21115 din 29.08.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 8 consilieri locali, doamnele Roxana Cristina Chihai,…
Detalii

HOTĂRÂREA 136/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 136 | din data de 28.09.2023 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Mogoșoaia a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris…
Detalii

HOTĂRÂREA 135/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 135 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

HOTĂRÂREA 134/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 134 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

HOTĂRÂREA 133/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 133 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia,…
Detalii

HOTĂRÂREA 132/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 132 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a…
Detalii

HOTĂRÂREA 131/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 131 | din data de 28.09.2023 Privind modificarea și completarea “art.1” al H.C.L nr. 107/24.08.2023 pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 130/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 130 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Construire parc fotovoltaic in comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 129/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 129 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3” AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 128/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 128 | din data de 28.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4” AVÂND…
Detalii

Actualizat la:
29 septembrie 2023

Sari la conținut