Monthly Archive: aprilie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 61 | din data de 28.04.2023 Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/28.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60 | din data de 28.04.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru desfășurarea ședinței consiliului local din 28.04.2023 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

DISPOZIŢIA 172/28.04.2023

DISPOZIŢIA NR. 172 DIN 28.04.2023 Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.04.2023 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10119/28.04.2023 Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 7845 din 30.03.2023

PROCES-VERBAL Nr. 7845 din 30.03.2023 Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, prin apel telefonic domnul Pavel…
Detalii

HOTĂRÂREA 57/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 57 | din data de 27.04.2023 Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 56/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 56 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de…
Detalii

HOTĂRÂREA 55/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 55 | din data de 27.04.2023 Pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 12/26.01.2023 privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogosoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 54/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 54 | din data de 27.04.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la 85, 187, 360, 361, 470, 472, 713 in anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul…
Detalii

HOTĂRÂREA 53/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 53 | din data de 27.04.2023 Privind încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 51/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 51 | din data de 27.04.2023 Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale…
Detalii

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut