Raport de activitate Primar – 2022

Nr. 7417/27.03.2023   

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE PRIMAR ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2022 (conform art. 155 alin. (3) lit.a) și art. 225 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Localitatea Mogoșoaia este atestată documentar pentru prima dată la 24 aprilie 1598, iar numele ei vine de la nevasta boierului Mogoș.

Un secol mai târziu, localitatea Mogoșoaia, intră în atenția lui Constantin Brîncoveanu, care cumpără câteva moșii pe malul lacului și construiește splendidul palat în stilul arhitectural care avea să-i poarte numele (brâncovenesc), după modelul palatului de la Potlogi.

Astăzi, Mogoșoaia se împarte, ca majoritatea comunelor care înconjoară Bucureștiul, între sat și cartier rezidențial.

Satul se concentrează în jurul unei străzi principale, fiind alcătuit din case pestrițe, joase, mai noi sau mai vechi, cu garduri mici.

În ceea ce privește numărul de locuitori, conform datelor statistice emise de Institutul Național de Statistică, comuna Mogoșoaia are 9057 locuitori, populație stabilă la 1 IANUARIE 2022.

Primăria comunei Mogoșoaia, în decursul anului 2022, a demarat sau a finalizat următoarele lucrări:

  1. ÎNTREȚINEREA, REPARAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DIN COMUNA MOGOȘOAIA

Pentru străzile din comună, au fost executate lucrări de întreținere și reparații specifice tipului de îmbrăcăminte – pietruire drumuri, valoarea alocată a fost de 1.039.351,95lei.

Au fost executate lucrări de intervenție specifice tipului de îmbrăcăminte – drumuri asfaltate, valoarea alocată a fost de 1.041.598,19lei.

Au fost executate lucrări de intervenție specifice tipului de îmbrăcăminte – trotuare asfaltate, valoarea alocată a fost  de 756.408,86lei.

Au fost efectuate lucrări de amenajare a parcării de pe strada Constantin Brâncoveanu, valoarea alocată a fost de 518.072,11lei.

Au fost finalizate lucrări de asfaltare străzi în Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov, Șoseaua București-Târgoviște 47-49, valoarea alocată a fost de 263.743,17lei.

Au fost executate lucrări de reparații la podețul tubular pe str. Prelungirea Colentina în Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov, valoarea alocată a fost de 105.318,75lei.

Au fost prestate servicii de proiectare si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului amenajare centru multifunctional (cultural) in valoare de 3.053.788 lei.

Au fost realizate lucrari de executie pentru gradinita cu program prelungit in valoare de 1.403.598,90 lei.

Au fost prestate servicii întocmire studiu de trafic zona Livada, Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov, valoarea alocată fiind de 57.477lei.

  • ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru ridicarea gradului de civilizație, a confortului și creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale s-a acționat permanent pentru menținerea iluminatului public în funcțiune, valoarea alocată a fost de 539.514,36lei.     

  • PROTECȚIE CIVILĂ

A fost asigurata paza specializată prin personal uman permanent susținută de 9 posturi, la următoarele obiective: Școala Gimnazială nr. 1, Primăria Mogoșoaia, Arhivă, Dispensar medical Mogoșoaia, Cimitirul Mogoșoaia, Parc Mogoșoaia, Centrul Multifuncțional Mogoșoaia, Stația de Colectare Mogoșoaia.

  • PLANTAȚII, LUCRĂRI ÎNDEPĂRTARE VEGETAȚIE

Au fost achiziționate și prestate servicii de colectare a vegetației acvatice pentru a diminua efectele neplăcute ale creșterii necontrolate a acesteia în lacul Mogoșoaia. Costul total al intervențiilor a fost de 169,557.15lei lei. 

Au fost executate lucrări de încărcare și transport a reziduurilor vegetale lac Mogoșoaia, valoarea alocată a fost de 395.080,00lei.     

  •  PROIECTE, OBIECTIVE DE INVESTIȚII, FINANȚĂRI

În cursul anului 2022 a fost semnat contractul de furnizare a unui număr de 12 (douăsprezece) autobuze electrice de capacitate medie, cu lungimea de aproximativ 12 m, destinate transportului public de călători, necesare pentru implementarea proiectelor ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect de bază “ – cod SMIS 124201 și ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect complementar“ – cod SMIS 124202, valoarea fiind de 29.317.554lei.

În cursul anului 2022 a fost depusă de către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia cererea de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului școlar care a fost aprobată și implementată, valoarea finanțării obținute a fost de 756.782 lei.

A fost achiziționat un complex de joacă pentru curtea grădiniței, valoarea alocată fiind de 155.567lei.

A fost finalizată și dată în folosință Grădinița cu program prelungit în Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov în valoare de 9.364.826,53. Aceasta a fost dotată cu mobilier pentru preșcolari, acesta fiind obținut prin contractul de donație din partea Logicor Construct în valoare de 100.000,00 lei, iar Comuna Mogoșoaia a contribuit cu suma de 30.000,00 lei.

În cursul anului 2022 a fost semnat contractul de furnizare sistem de sortare a deșeurilor reciclabile cu benzi transportatoare, valoarea alocată a fost de 770,049lei, acesta urmând să fie montat în luna martie a anului 2023.

In cadrul programului national de investitii Anghel Saligny, Comuna Mogosoaia a inaintat cereri de finantare de la bugetul de stat in valoare totala de 64.940.889 lei. Dintre cele 10 proiecte propuse, toate fiind considerate eligibile, 4 au fost selectate in lista obiectivelor de investiții finanțate până in anul 2028, suma care urmeaza a fi repartizata de la bugetul de stat fiind de 42.167.445, ceea ce reprezinta  64,93% din totalul propunerilor facute, respectiv 5,58% din totalul alocat la nivelul judetului Ilfov. Consideram ca rezultatul obtinut este excelent, atat timp cat doar Consiliul Judetean Ilfov, orasul Voluntari si comunele Stefanestii de Jos si Vidra ne depasesc ca valori obtinute.

Cele 4 obiective care urmeaza a fi finantate sunt urmatoarele:

1 – Rețea de canalizare pluvială în zona Livadă – Colector 2 – 15.832.520 lei

2 – Rețea de canalizare pluvială în zona Livadă – Colector 5 – 9.956.557 lei

3 – Rețea de canalizare pluvială în zona Livadă – Colector 3 – 11.120.331 lei

4 – Rețea de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii – rețele – 5.258.036 lei

Obiectivele principale propuse prin Studiile de Fezabilitate elaborate sunt instalarea de conducte din PVC, PAFSIN si PEHD si realizarea de camine de vizitare, bazine de retentie, statii de pompare, separatoare de nisip si produse petroliere, statie de pompare ape uzate, conducte de refulare si guri de varsare, marea majoritate a investitiilor referindu-se la zona Livada.

Menționăm că veniturile totale ale bugetului local au crescut cu 10,97% în anul 2022 față de anul 2021, respectiv la suma de 50.404.807 lei, înregistrând o creștere în ultimii ani (exceptand anul 2020, an in care veniturile au scazut urmare a masurilor aprobate la nivel national pentru stoparea pandemiei COVID).

În anul 2022, în comuna Mogoșoaia s-au înregistrat următoarele acte de stare civilă:

– 63 acte de căsătorie;

– 178 acte de deces;

– 11 acte de naștere;

În domeniul asistenței sociale au fost acordate în anul 2022 următoarele:

– 106 de noi alocații;

– 43 de alocații pentru susținerea familiei;

– 94 de dosare în plată Legea nr. 416/2001 pentru venitul minim garantat;

– 83 noi indemnizații creștere copii – stimulente;

– 41 dosare noi Legea nr. 448/2006 indemnizație persoană cu handicap;

– 22 dosare noi pentru ajutor încălzire cu gaze, pe perioada sezonului rece;

– 129 dosare noi pentru ajutor încălzire cu lemne, pe perioada sezonului rece.

Pe linia de protecție a mediului, în cursul anului 2022 s-au desfășurat următoarele activități:

– s-a semnat Actul aditional nr. 1 la  Contractul nr. 27899/08.10.2021 privind acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul U.A.T. Mogoșoaia, județ Ilfov. În baza contractului au fost predat 204,66 tone de deșeuri în vederea reciclării.

– s-a continuat somarea proprietarilor de terenuri neîngrijite și neîngrădite conform H.C.L. nr. 917/23.04.2019 în vederea igienizării și îngrădirii terenurilor, iar neîndeplinirea acestor sarcini a atras după sine majorarea impozitului cu până la 500% (au fost emise 728 de somații);

– au fost emise 20 de notificări către proprietarii terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, conform Legii nr. 62/2018 cu modificările și completările ulterioare. În urma somațiilor, 1 proprietar a fost sancționaț pentru nerespectarea prevederilor legale ce le reveneau.

De asemenea, a fost intocmita declaratia la Administrarea Fondului pentru Mediu conform art. 9 lit. p din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

În domeniul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, au fost realizate verificările și formalitățile legale pentru eliberarea unui număr de 477 certificate de urbanism în anul 2022, 263 autorizații de construire în anul 2022 și 5 autorizații de desființare.

În ceea ce privește protecția civilă, serviciul pentru situații de urgență a continuat instruirea și pregatirea voluntarilor, aceștia intervenind pe perioada codurilor galbene/portocalii și nu numai, în funcție de necesități.

În ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân, în cursul anului 2022 au fost capturați 150 de câini, din care au fost adoptați 86.

  • TRANSPORT PUBLIC

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2018 Comuna Mogoșoaia s-a asociat cu Orașul Chitila în vederea înființării unui operator de transport, ulterior purtând denumirea SC ECOTRANS SRL.

Asocierea Chitila-Mogoșoaia defășoară proiecte pe fonduri europene, proiectele ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect de bază “ – cod SMIS 124200, ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect de bază “ – cod SMIS 124201 și ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect complementar“ – cod SMIS 124202.

Pe traseul liniei de autobuz R474 (cartier Dămăroaia-Mogoșoaia) și pe traseul liniei R436 (cartier Dămăroaia-Buftea), conform graficului orelor trecerilor prin statie prezentat de STB, sunt prevăzute 9 perechi stații de transport public pe raza comunei Mogoșoaia situate pe DN1A (șos.București-Târgoviște), după cum urmează: Fortului, Parc Industrial, Parcul Mogoșoaia, Palatul Brâncovenesc, Primăria Mogoșoaia, Intrarea Nouă, IPSO, Stadion FRF, Mogoșoaia.

Linia de autobuz R 474 (cartier Dămăroaia-Mogoșoaia) are în prezent capătul de linie în stația Mogoșoaia (fostă Preventoriu) la km 16+270.

  • EDUCAȚIE

Lucrările de reparaţii şi întreţinere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia sunt o prioritate pentru comuna Mogoșoaia. Lucrăm în fiecare an pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune. Primăria a efectuat lucrări de reparații curente în curtea Școlii Gimnaziale nr.1 Mogoșoaia în valoare de 533.061,04 lei.

Am continuat acordarea burselor scolare elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia si in cursul anului 2022:

– burse de merit pentru 38 elevi – 32.890 lei;

– burse de studiu pentru 18 elevi – 21.050 lei;

– burse sociale medicale 10 elevi – 18.850 lei;

– burse sociale pentru orfani 9 elevi – 18.750 lei;

– burse sociale venituri mici 123 elevi – 173.050 lei.

  • COLECTARE SI GESTIONARE DESEURI

Prin SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL, Comuna Mogoșoaia asigură colectare deșeurilor din localitate. În anul 2022 societatea mai sus menționată a colectat 5300,94 tone de deșeuri. Deșeurile colectate au fost transportate la societatea 3R Green unde au fost sortate. În urma procesului de sortare au rezultate următoarele:

–      1944,42 tone de deșeuri au fost valorificate;

–      124,64 tone de deșeuri au fost reciclate;

–      1856,46 tone de deșeuri au fost eliminate prim depozitare la groapa de gunoi.

Conform Dispoziției de primar nr. 451/13.09.2022 si 619/28.12.2022 privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă din Comuna Mogoșoaia, un nr. de 13 elevi au primit valoarea drepturilor de hrană, rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte, în valoare totală 41.141.47 lei.

Din cele prezentate se observă evoluția Comunei Mogoșoaia pe perioada anului 2022. Împreuna cu aparatul de specialitate și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, am reușit să oferim cetățenilor din localitate atât serviciile de bază la standarde superioare cât și asigurarea unui mediu curat și liniștit pe raza comunei.

Comuna Mogoșoaia se dezvoltă armonios și are o evoluție bună, motiv care mă determină să-mi manifest optimismul în ceea ce privește dezvoltarea localității în perioada imediat următoare. Pe de altă parte facem eforturi susținute pentru a monitoriza eventualele dificultăți care pot apărea în procesul de dezvoltare și în scopul de a fi pregătiți să intervenim cu tot ceea ce poate face administrația publică locală în conformitate cu legislația în vigoare.

Primar

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut